Οργάνωση Κηδείας


Με τον όρο γενικά κηδεία ονομάζεται το σύνολο των φροντίδων και τελετών που γίνονται μετά το θάνατο κάποιου από την οικογένεια και την κοινότητά του. Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το ρήμα «κήδομαι» που σημαίνει στη νεοελληνική φροντίζω, επιμελούμαι.
 
Το γραφείο μας με απόλυτο σεβασμό στις επιθυμίες της οικογένειας αλλά και του θανόντος, αναλαμβάνει με συνέπεια εξ ολοκλήρου την οργάνωση της τελετής αποχαιρετισμού του αγαπημένου σας εκλιπόντος, όπως και την διεκπεραίωση κάθε γραφειοκρατικής διαδιακασίας που απαιτείται, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες σε κάθε επίπεδο, από την αρχή έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σεβόμενη πλήρως την επιλογή και τις πεποιθήσεις της κάθε οικογένειας.
 
Στην περίπτωση που η οικογένεια επιθυμεί την οργάνωση θρησκευτικής τελετής, το γραφείο μας εξ αρχής αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη ενέργεια, όπως ενδεικτικά:
 
  • Καθορισμό τόπου και χρόνου της τελετής μετά από επιλογή αυτών απο την οικογένεια.
  • Μεταφορά με νεκροφόρο όχημα της σορού από τον τόπο θανάτου στον ψυκτικό θάλαμο του κοιμητηρίου ή στο νεκροτομείο στην περίπτωση που χρειαστεί νεκροψία, με πλήρη φροντίδα της σορού.
  • Μεταφορά της σορού σε όλη την Ελλάδα για την τελετή, ανεξαρτήτως περιοχής, με φέρετρο της επιλογής της οικογένειας.
  • Ανθοστολισμό του τόπου της τελετής σύμφωνα με τις επιθυμίες της οικογένειας, συνοδεία ιεροψαλτών, συνεννόηση με κυλικεία για προσφορά καφέ, αλλά και όποια άλλη υπηρεσία επιθυμεί η οικογένεια.
  • Διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης γραφειοκρατικής διαδικασίας (άδειες ταφής, ληξιαρχικές πράξεις, κλπ).
Αλλά και κάθε άλλη επιθυμία της οικογένειας το γραφείο μας μπορεί να την πραγματοποιήσει σε συνεννόηση με τους εξειδικευμένους ανθρώπους μας που βρίσκονται δίπλα της ανά πάσα στιγμή.


Στην περίπτωση της πολιτικής κηδείας, δηλαδή ουσιαστικά της τελετής που προηγείται της ταφής ή της αποτέφρωσης και δεν περιλαμβάνει ιεροπραξίες από εκπροσώπους κάποιας θρησκείας, το γραφείο μας αναλαμβάνει την οργάνωσή της είτε σε υπαίθριο χώρο είτε σε αίθουσα τελετών.
 
Για να είναι δυνατή η οργάνωση πολιτικής κηδείας με επιθυμία του εκλιπόντος, πρέπει να υπάρχει ρητή και εκπεφρασμένη εγγράφως και μάλιστα με συμβολαιογραφικό έγγραφο η βούλησή του.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρ. 15 Ν. 4368/2016, όπως αυτό τροποποίησε τον Ν. 344/1976) προβλέπεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του.
Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
 
Εφόσον λοιπόν τηρηθεί ο ως άνω απαραίτητος τύπος και με την προυπόθεση ότι η εκπεφρασμένη αυτή εγγράφως βούληση του εκλιπόντος δεν έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της δημόσιας τάξης, της υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής του νεκρού, οφείλουν σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται στη βούληση του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και εάν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.
 
Σε κάθε άλλη περίτωση που δεν υπάρχει ρητή επιθυμία του εκλιπόντος, η οικογένεια μπορεί να επιλέξει τον τρόπο της τελετής, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση της πολιτικής τελετής και αποτέφρωσης.
 
Με την ολοκλήρωση της πολιτικής τελετής μπορεί να γίνει ταφή ή αποτέφρωση.

Το γραφείο μας και οι εξειδικευμένοι άνθρωποι που το πλαισιώνουν είναι πάντα και οποιαδήποτε στιγμή πρόθυμοι να σας παράσχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τις επιθυμίες σας και να οργανώσουν οποιαδήποτε τελετή, ταφή ή μεταφορά της σωρού προς αποτέφρωση σύμφωνα με τις εντολές σας, παρέχοντας συγχρόνως τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για τον αποχαιρετισμό του αγαπημένου σας ανθρώπου.
Θρησκευτική Κηδεία στο Ά Κοιμητήριο Αθηνών
Θρησκευτική κηδεία στο Ά Κοιμητήριο Αθηνών
Στρατιωτική Κηδεία στο Ά Κοιμητήριο Αθηνών
Στρατιωτική Κηδεία στο Ά Κοιμητήριο Αθηνών
Κηδεία στο Κοιμητήριο Παπάγου – Η παρουσία μας και ο σεβασμός πάντα ξεχωρίζει
Κηδεία στο Κοιμητήριο Παπάγου – Η παρουσία μας και ο σεβασμός πάντα ξεχωρίζει
Πολιτική κηδεία στο Ά Κοιμητήριο Αθηνών
Πολιτική κηδεία στο Ά Κοιμητήριο Αθηνών